Program je namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov, katerih cilj je
spodbuditi aktivno evropsko državljanstvo. S povezovanjem prebivalcev
lokalnih skupnosti
po Evropi ter mreženjem nevladnih in drugih organizacij,
ki delujejo v okviru civilne družbe, želi Evropska unija izboljšati
sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju Evrope.

1. Spletno posvetovanje o prihodnosti programa Evropa za državljane 2014-2020
2. Objava razpisa za projekte v okviru evropskega leta prostovoljstva 2011

3. Nagrado »European Green Capital« sta prejeli mesti Vitoria-Gasteiz in Nantes
4. Vzpostavljena je socialna mreža RegioNetwork 2020
5. Evropski teden regij in mest
6. Podelitev nagrad Golden Stars Award 2010

1. Spletno posvetovanje o prihodnosti programa Evropa za državljane 2014-2020


Evropska komisija je objavila spletno posvetovanje o prihodnosti programa Evropa za državljane.

Posvetovanje je objavljeno na spletni strani “Interactive Policy Making” in bo odprto do 5. januarja 2011. Vsi zainteresirani (posamezniki, organizacije civilne družbe, javni organi in javna uprava, raziskovalne institucije, evropske in mednarodne organizacije ter drugi) so vabljeni, da sodelujejo v tem posvetovanju.

Vprašalnik najdete tukaj.

Vprašalnik je mogoče izpolniti tudi v slovenskem jeziku – ko se aplikacija odpre, lahko v desnem zgornjem kotu zamenjate jezik.


2. Objava razpisa za projekte v okviru Evropskega leta prostovoljstva


Evropska komisija je objavila razpis za organizacije javnega sektorja in nevladne organizacije civilne družbe, ki so dejavne na področju prostovoljnega dela na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Namen razpisa je sofinanciranje projektov držav članic Evropske unije, ki razvijajo in krepijo nove sheme in pristope za sodelovanje na področju prostovoljstva.

Projekti se morajo nanašati na splošne cilje Evropskega leta prostovoljstva, ki so: ustvarjanje okolja za razvijanje prostovoljstva v EU; okrepiti pomen in vlogo organizatorjev prostovoljnih dejavnosti za izboljšanje kvalitete prostovoljnih aktivnosti; prepoznati prostovoljne aktivnosti; dvigniti zavedanje o vrednosti in pomembnosti prostovoljstva.

Rok za prijavo: 12. november 2010.

Več informacij o razpisu najdete na spletni povezavi http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1092_en.htm.


3. Nagrado »European Green Capital« sta prejeli mesti Vitoria-Gasteiz in Nantes


Špansko mesto Vitoria-Gasteiz in francosko mesto Nantes sta prejela nagrado »European Green Capital« za leto 2012 in 2013. Nagrado je na slovesnosti, ki je potekala v Stockholmu, podelil evropski komisar za okolje, dr. Janez Potočnik.

Nagrada »European Green Capital« je bila prvič podeljena leta 2010, dobi pa jo mesto, ki se uspešno sooča z izzivi urbanih površin, odpadkov, onesnaževanje zraka, prekomerne poselitve, prevoznih sredstev, oskrbo s pitno vodo in oskrbo z energijo.

Več o podelitvi nagrade lahko preberete tukaj.


4. Vzpostavljena je socialna mreža RegioNetwork 2020


RegioNetwork 2020 je strokovna socialna mreža, ki zagotavlja osnovo za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks med evropskimi regijami. Mreža omogoča ustvarjanje in sodelovanje v tematskih skupinah, ustvarjanje profilov regij ali posameznikov in spremljanje njihovih aktivnosti.

Ustanovljena je bila z namenom prispevati k uresničevanju strategije Evropa 2020 z vključevanjem lokalnih in regionalnih deležnikov pri pripravi osnutkov, razvoju in izvajanju regionalne politike.

Več o RegioNetwork 2020 najdete tukaj.


5. Evropski teden regij in mest

Od 4. do 8. oktobra 2010 je v Bruslju potekal osmi evropski teden regij in mest, katerega glavni poudarek je bil na strategiiji Evropa 2020: konkurenčnost, sodelovanje in regijska kohezija.

Predsednik Evropske komisije, José Manuel Barroso, je ob Evropskem tednu regij in mest poudaril pomen regij in mest pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Regije in mesta bodo tisti, ki bodo spodbujali in ustvarjali službe, investirali v nove tehnologije, se borili proti podnebnim spremembam, zagotavljali kvalitetno izobraževanje, spodbujali socialno vključenost, razvijali infrastrukturo in utirali pot t .i. pametnemu urbanističnemu razvoju.

Celotno sporočilo predsednika Evropske komisije lahko preberete na spletni strani: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/514&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.


6. Podelitev nagrad "Golden Stars Award 2010"

Evropska komisija vsako leto podeli nagrade najboljšim projektom, ki so bili prijavljeni v program Evropa za državljane.

Letos bo podelitev potekala v Bruslju, 17. novembra 2010.

Podrobnejši opis podelitve nagrad in program si lahko ogledate tukaj.
ZAVOD MOVIT NA MLADINA, Informacijska točka programa Evropa za državljane, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/430 47 47, Faks: 01/430 47 49, E-pošta: info@ezd.si, Spletna stran: www.ezd.si

To sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni na poštni seznam EZD. Če se želite odjaviti, lahko to storite s povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu ob prijavi. Če te povezave nimate, nam pošljite sporočilo na info@ezd.si, v polje Zadeva (Subject) pa vpišite ODJAVA. Najlepša hvala.